Tyzo Ksawery

Urodził się w 2001 roku. Jest sekretarzem vStars.pl, serwisu traktującego o polskiej scenie YouTube. Bloguje nt. nowych technologii w Techmaniak.pl. Prowadzi rubryki w Miesięczniku Nasz Gdańsk oraz Tube News wydawanym przez Wydawnictwo Bauer. Współpracował i był młodzieżowym z-cą redaktora naczelnego Europejskiej Młodzieżowej Agencji Informacyjnej. Analizuje zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji i transhumanizmu.