Denis Gaspard

Gaspard Denis jest współpracownikiem europosła Philippe’a Lambertsa.