ISSN 2657-9596

Drogi ekspresowe – STOP

27/12/2010

Rząd nie ma pieniędzy na drogi ekspresowe. Dziś (27 grudnia 2010) kończą się konsultacje społeczne w sprawie ograniczenia planów inwestycji drogowych. W najbliższych dniach rząd zawiesi (na czas nieokreślony) co najmniej 20 z 41 trwających obecnie przetargów.

Ministerstwo Infrastruktury i GDDKiA planują skupić się na realizacji już rozpoczętych inwestycji. Z dotychczasowych planów wypaść ma między innymi budowa drogi ekspresowej S7 Gdańsk – Warszawa – Kraków. Jeżeli zawieszenie inwestycji będzie trwało dłuższy czas, upłyną terminy pozwoleń na budowę, a uzgodnienia środowiskowe stracą ważność.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.