ISSN 2657-9596
Zofia-Lapniewska-Wspolprzewodniczaca-PLSE Fot. Jakub Stężycki

Ekonomiści powołali Społeczną Radę Fiskalną

13/06/2022

Podczas Kongresu Regeneracji naukowcy zrzeszeni w Polskiej Sieci Ekonomii ogłosili rozpoczęcie prac Społecznej Rady Fiskalnej, niezależnej platformy dialogu społecznego. Deklaracje przystąpienia do rady złożyły już organizacje: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, Pracodawcy RP, Krajowa Rada Spółdzielcza, Związek Lustracyjny Spółdzielni, Polska Zielona Sieć oraz Stowarzyszenie Energia Miast.

Społeczna Rada Fiskalna wzmocni dialog społeczny i zwiększy wpływ obywateli na kształtowanie mądrej polityki fiskalnej w Polsce. Podobne rady funkcjonują w kilkunastu krajach świata, w większości w Europie. Jednak Społeczna Rada Fiskalna jest jedyną inicjatywą przygotowaną w modelu społecznym, nie technokratycznym – mówi Jan J. Zygmuntowski, współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii.

Zadaniem Społecznej Rady Fiskalnej jest ocena wydatków rządowych, budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz polityki podatkowej. Eksperci liczą, że rada już wkrótce zabierze stanowisko na temat wydatkowania środków Krajowego Planu Odbudowy oraz planowania budżetu Polski na 2023 r.

Dialog społeczny i standardy fiskalne są lepszym sposobem na podejmowanie dobrych decyzji gospodarczych niż sztywne reguły. W kryzysie aktywna rola państwa jest niezbędna do ratowania firm i gospodarstw domowych, dlatego chcemy prowadzić analizę i doradzać aby środki były wydawane jak najlepiej – komentuje dr Michał Możdżeń z Polskiej Sieci Ekonomii i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Jak podkreślają twórcy rady, kolejne organizacje samorządowe, związkowe i branżowe zgłaszają zainteresowanie dołączeniem do Społecznej Rady Fiskalnej.


 

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading