ISSN 2657-9596

Bartłomiej Kuraś pisze w krakowskiej „Gazecie Wyborczej” (20.11.2013 r.), że ewentualne referendum lokalne w sprawie organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie to marnotrawienie pieniędzy. Jak więc nazwać wydanie z budżetu państwa i Krakowa 190 milionów na wioskę olimpijską? Skąd przekonanie, że „igrzyska nam nie zaszkodzą”, skoro szkodziły dużo zamożniejszym miastom?