ISSN 2657-9596

Radio Zielonych Wiadomości

Wszystkie nagrania Radia Zielonych Wiadomości są dostępne dla każdego na zasadzie otwartej licencji Creative Commons (z podaniem autorstwa).
Można także nieodpłatnie pobierać pliki nagrań w formacie mp3

Debata 18.03.11: „Co nas grzeje? Energia, demokracja i przyszłość Polski”; uczestniczą: Ewa Charkiewicz, Radosław Gawlik i Maciej Nowicki


Beata Maciejewska i Wojciech Kłosowski rozmawiają słabościach polskiej debaty publicznej w kontekście atomowych planów rządu.