ISSN 2657-9596

Polska i Węgry przeciw międzynarodowym prawom dla LGBT

01/12/2015

Prawicowe rządy Polski i Węgier zapowiedziały, ża złożą veto w sprawie nowych rozporządzeń Unii Europejskiej, związanych z procedurami prawnymi dla osób pozostających w związkach partnerskich i małżeństwach jednopłciowych. Chodzi m.in. o kwestie dziedziczenia majątku. Rozporządzenia zakładają też definicję małżeństwa jako związku osób dowolnej płci, co jest, według polskich władz, sprzeczne z konstytucyjną definicją małżeństwa.

W tej chwili nie ma prawnych uregulowań związków jednopłciowych w sześciu krajach Unii Europejskiej. Oprócz Polski są to Włochy, Grecja, Słowacja, Litwa i Łotwa. W Chorwacji i na Węgrzech, mimo konsystucyjnej definicji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, funkcjonują związki partnerskie. Poza tymi terenami, pary jednopłciowe nie są chronione jeszcze na należących do Danii Wyspach Owczych i wyspie Guernsey, brytyjskim terytorium położonym u wybrzeży Francji.

Dodał: Łukasz Markuszewski

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading