ISSN 2657-9596

NFZ tworzy system opieki ciążowej

18 stycznia 2016

Narodowy Fundusz Zdrowia chce ruszyć z pilotażowym programem opieki nad kobietami w ciąży. Ma on polegać na każdorazowym tworzeniu zespołu, składającego się z lekarzy i położnych, który będzie się opiekował ciężarną przez cały okres ciąży i sześć tygodni po porodzie. Członkowie zespołu mają być ze sobą w kontakcie, co umożliwi wymianę informacji medycznych i usprawni opiekę oraz da poczucie bezpieczeństwa pacjentce i zmniejszy ryzyko powikłań. Dodatkowo ciężarne nie będą musiały czekać w kolejce na badanie czy na zwykłą wizytę lekarską.

Zespół ma być koordynowany przez szpital, który otrzyma do podziału na członków zespołu kwotę 5500 zł. Jeśli zostaną spełnione pewne wymagania co do jakości opieki (np. ciężarna nie zrezygnuje z tej formy pomocy) członkowie zespołu otrzymają premię.

Dotychczas ciężarne musiały same poszukiwać lekarzy i położnych, nosić ze sobą wyniki badań i w momencie porodu szukać szpitala, w którym mogłyby urodzić. Projekt ma szansę diametralnie zmienić tę sytuację.

Dodał: Łukasz Markuszewski

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.