ISSN 2657-9596

Kobiety żyją dłużej, ale są mniej zdrowe

21/03/2016

Amerykańscy naukowcy zbadali trendy długości życia i zachowania zdrowia wśród Amerykanów i Amerykanów. Z badań wyszło, że kobiety żyją ciągle dłużej od mężczyzn, ale krócej zachowują zdrowie. Wyniki opublikowało czasopismo „American Journal of Public Health”.

Z badań zespołu, prowadzonego przez Vicki Freedman wynika, że mężczyźni w wieku 85 lat, pozostający w dobrej kondycji, mogą oczekiwać, że będą żyć jeszcze 4 lata, podczas gdy kobiety jedynie 2,5 roku. Długość życia rośnie nierównomiernie do płci. U mężczyzn średnia oczekiwana długość życia zwiększyła się w ciągu ostatniej dekady o 3 lata, a kobiet o pięć. Jednocześnie u kobiet przestała wydłużać się średnia oczekiwana długość życia w zdrowiu, do czego nie doszło u mężczyzn.

Freedman uważa, że przyczyną może być zmiana trybu życia amerykańskich mężczyzn na bardziej zdrowy, oraz fakt, że kobiety w podeszłym wieku częściej palą wyroby nikotynowe niż mężczyźni.

Dodał: Łukasz Markuszewski

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.