ISSN 2657-9596

Indeks sypkich ładunków masowych po raz kolejny odnotowuje rekordowy spadek

13/01/2016

Poniedziałek przyniósł kolejną złą wiadomość dla sypkich ładunków masowych, ponieważ Baltic Dry Index spadł o 14 punktów do rekordowo niskiego poziomu 415. Stało się to w ślad za piątkową, 16-punktową redukcją do rekordowo niskiej wartości 429, która nastąpiła po rekordowo niskich wynikach we wtorek, środę i czwartek; odpowiednio 468, 467 i 445. Wiadomość ta oznacza, że kluczowy benchmark sektora (transportu morskiego) nie tylko odnotował spadki każdego dnia w 2016, ale pozostał na rekordowo niskim pułapie przez pięć z sześciu sprawozdawczych dni bieżącego roku. Ubiegły sezon był wyjątkowo zły dla branży; zakończył się spadkiem Baltic Dry Index do 471 punktów – najniższego poziomu w historii, który i tak był o 13,5 procent wyższy od wyniku poniedziałkowego. […]

[Baltic Dry Index jest wskaźnikiem odzwierciedlającym koszt transportu morskiego dla suchych ładunków masowych, np. rudy, węgla, zboża. Obliczany jest codziennie przez giełdę Baltic Exchange mającą siedzibę w Londynie na podstawie aktualnych stawek frachtowych na całym świecie. Dla ekonomistów BDI posiada wysoką wartość prognostyczną, jest cennym wskaźnikiem wyprzedającym koniunktury na świecie. W przeszłości jego zmiany dawały trafne sygnały początku kryzysu lub ożywienia gospodarczego.]

Źródło: Ship and Bunker

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.