ISSN 2657-9596

Apel społeczeństwa polskiego: UNESCO! Powstrzymaj wycinkę Puszczy!

05/07/2017

UNESCO! Powstrzymaj wycinkę Puszczy – apel polskiego społeczeństwa z okazji szczytu UNESCO w Krakowie

Wczoraj w Krakowie około tysiąca osób zebrało się przed Centrum Kongresowym ICE, w którym odbywa się szczyt UNESCO. Apelowali do delegatów, by Komitet UNESCO podjął wszelkie możliwe kroki, by ocalić Puszczę Białowieską przed wyrębem, który dotyka coraz większych połaci tego wyjątkowego lasu. Już dzisiaj UNESCO ma podjąć kluczową decyzję w sprawie Puszczy. Apel społeczeństwa jest jasny – jeżeli Puszcza ma ocaleć, wycinka musi zostać natychmiast zatrzymana.

“Cała Puszcza parkiem narodowym”, “Nasza Puszcza jest światowa”, “Zniszczona Puszcza to zburzony Wawel” – to tylko niektóre banery przygotowane przez uczestników wydarzenia. Miłośników przyrody przywitali przedstawiciele organizacji zrzeszonych w koalicji Kocham Puszczę, którzy jako obserwatorzy biorą udział w szczycie UNESCO. O znaczeniu Puszczy jako ostatniego w Europie naturalnego lasu nizinnego i pilnej potrzebie jego ochrony ze sceny mówili naukowcy zajmujący się ochroną przyrody. Z terenu Puszczy do Krakowa przyjechali także lokalni mieszkańcy, którzy sprzeciwiają się wycinkom. Ochronę Puszczy wsparli także artyści. Cecylia Malik z kolektywem Niedzielni przygotowała oprawę graficzną. Jej motywem przewodnim były dzięcioły, symbolizujące cenne gatunki, którym zagraża wycinka. “UNESCO! Stop logging and save Białowieża”- w imieniu zebranych, do delegatów apelował Adam Wajrak.

Dla Puszczy i jej miłośników wystąpił Grzegorz Turnau. Niestety, pomimo wielkiego zaangażowania, zdołał wykonać tylko dwa utwory. Artystę w skandaliczny sposób zagłuszyli pracownicy Lasów Państwowych, którzy zostali masowo przewiezieni do Krakowa, by zamanifestować poparcie dla ministra Szyszki .

“Polki i Polacy są dumni z Puszczy na liście UNESCO. Wszystkim nam zależy na ochronie Puszczy – bezcennego dziedzictwa przyrodniczego naszego kraju i całego świata. Nasze wydarzenie było jak ona – różnorodne, piękne i pełne pozytywnej energii” – podsumowuje w imieniu organizatorów wydarzenia Sylwia Szczutkowska.

UNESCO ma dzisiaj  podjąć decyzję, czy wysłać do Puszczy ekspercką misję , która oceni stopień jej zagrożenia przez intensywną wycinkę. Eksperci UNESCO są zaniepokojeni skalą dewastacji Puszczy – w roboczej decyzji wzywają do zatrzymania wycinki w najcenniejszych drzewostanach oraz zwracają uwagę, że cięcia sanitarne i względy bezpieczeństwa są nadużywane.

Dane z nadleśnictw są dowodem na to, że Lasy Państwowe łamią międzynarodowe zobowiązania wobec UNESCO – około 40% cięć odbywa się w strefach UNESCO, w których jest to zabronione, a około 80% drzew zostało wyciętych w celach komercyjnych, co również narusza zobowiązania naszego kraju.

“Cały świat chroni własne dziedzictwo – w tym skarby przyrody. Mamy nadzieję, że UNESCO zatwierdzi decyzję ekspertów, która jest oparta o najlepsze, dostępne dane naukowe, korzystna dla dzikiej przyrody Puszczy i uwzględnia prawa lokalnej społeczności – dodaje Diana Maciąga, obserwatorka na szczycie UNESCO.

Organizatorem wydarzenia była koalicja Kocham Puszczę.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.