Lakoff George

Prof. George Lakoff jest amerykańskim językoznawcą, jednym z czołowych przedstawicieli lingwistyki kognitywnej, twórcą teorii języka, jako systemu metafor. Wykłada na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Twitter: @GeorgeLakoff.