Kallis Giorgios

Zajmuje się naukowo ochroną środowiska – ekonomią ekologiczną, ekologią polityczną oraz polityką wodną. Dwie pierwsze dziedziny naucza na Autonomicznym Uniwersytecie Barcelony.