ISSN 2657-9596

Ruch unieruchomiony

5 grudnia 2010

Korek na warszawskim skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i ul. Jana Pawła II
Fot. W. Kłosowski

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.