ISSN 2657-9596

Na spacerze…

5 grudnia 2010

Samodzielne matki stanowią dziś grupę znajdującą się w szczególnie trudnej sytuacji społecznej

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.