ISSN 2657-9596

Prawo do miasta

6 grudnia 2010

Marsz Równości, Poznań

Mieszkańcy Poznania gromadzą się co roku, aby w Marszu Równości zamanifestować swoje równe i powszechne prawo do miasta.
Fot. W. Kłosowski

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.