ISSN 2657-9596

Ślad ekologiczny miasta

7 grudnia 2010

Tęcza nad Bielskiem-Białą; po prawej, na tle masywu Szyndzielni – kominy elektrociepłowni miejskiej.
Fot. W. Kłosowski

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.