Dlaczego sukces Zielonego Nowego Ładu zależy od działań lokalnych 

Czy sukces Zielonego Nowego Ładu na szczeblu krajowym zależy od uzyskania szerokiego poparcia poprzez realizację projektów i działania organizacyjne na szczeblu lokalnym