ISSN 2657-9596

Niech nas zobaczą

7 grudnia 2010

Niech nas zobaczą

Jeden z trzydziestu billboardów kampanii społecznej „Niech nas zobaczą”
Fot. Karolina Breguła

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.