ISSN 2657-9596

the-worldly-house

8 listopada 2012

The Worldly House (2012), D.Haraway/Tue Greenfort, na ekranie kadr z Wyznania (2010) Mariny Abramovič, fot. Anna Barcz

The Worldly House (2012), D.Haraway/Tue Greenfort, na ekranie kadr z Wyznania (2010) Mariny Abramovič, fot. Anna Barcz

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.