ISSN 2657-9596

departament

5 grudnia 2010

Październikowy Departament Propozycji; dyskutuje Beata Nowak, obok Wojciech Kłosowski, po lewej przysłuchuje się radny Krystian Legierski
Fot. Bartosz Stawiarski

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.