ISSN 2657-9596

Ekologia, energia, praca

5 stycznia 2016

Poznajcie dwa z wielu przykładów na to, jak dzięki bardziej przyjaznym środowisku technologiom zmienia się świat!

Od niezależności energetycznej po miejsca pracy

W 1997 r. austriacki Burgenland uznał za swój cel osiągnięcie do roku 2050 niezależności energetycznej poprzez produkowanie energii elektrycznej z lokalnych źródeł odnawialnych.

Cel był motywowany dążeniem do zwiększenia poziomu zatrudnienia i stymulowania rozwoju gospodarczego, a także chęcią ograniczenia pozyskiwania energii z paliw kopalnych oraz ograniczenia wydatków regionu na energię.

W roku 2013 Burgenland stał się pierwszym regionem w Europie, który zaspokaja swoje potrzeby energetyczne dzięki lokalnym odnawialnym źródłom energii, w tym dzięki energii wiatrowej, słonecznej i z biomasy.

Strategia ta pozwoliła utworzyć na terenie tego liczącego 284 000 mieszkańców kraju związkowego 5 560 nowych miejsc pracy i spowodowała wzrost poziomu PKB na mieszkańca z 71% (1995) do 81% (2008) średniej dla UE-15.

Jednym z 250 projektów w dziedzinie energii odnawialnej zainicjowanych w Burgenlandzie był projekt realizowany przez miasto Güssing, który zakładał produkcję biomasy z wykorzystaniem surowców pozyskanych z leśnictwa i rolnictwa oraz budowę lokalnych zakładów ciepłowniczych oraz elektrowni na biomasę.

Wdrożenie tych projektów przyciągnęło do Burgenlandu ekspertów w tej dziedzinie, dzięki czemu powstało Europejskie Centrum Energii Odnawialnej oraz specjalistyczny ośrodek badań w dziedzinie bioenergii „Technikum”. Takie zaplecze badawcze pozwoliło miastu Güssing rozwijać wszystkie istniejące technologie umożliwiające przekształcanie biomasy w energię.

W rezultacie w Güssing, w którym mieszka 26 507 osób, powstało ponad 1 000 nowych miejsc pracy, a w ciągu ostatnich 20 lat w mieście pojawiło się pięćdziesiąt nowych przedsiębiorstw – zarówno nowo założonych jak i tych, które przeniosły tu swoją siedzibę. Czyni to z Güssing swego rodzaju wzór dla innych regionów chcących podejmować działania na rzecz ochrony klimatu.

Wiele czasu, wysiłku oraz zasobów poświęcono na kampanie podnoszące świadomość społeczną, które miały na celu przekazywanie mieszkańcom informacji o tym, jak mogą przyczynić się do osiągnięcia przez Burgenland niezależności energetycznej oraz jakie korzyści przyniesie im przyjazna środowisku postawa ich kraju związkowego.

Elementem kluczowym z perspektywy dalszego kontynuowania przez Burgenland transformacji ekologicznej jest nieprzerwany dostęp do finansowania. Aby region mógł dalej realizować swój innowacyjny i sprawdzony program, Zieloni z Austrii prowadzą aktywny lobbing, walcząc o większe środki oraz bardziej wydajne wykorzystywanie środków publicznych.

DZIAŁANIE: Zwiększenie poziomu lokalnego zatrudnienia oraz wzrostu gospodarczego, ograniczenie zależności od energii z paliw kopalnych.

GDZIE POWSTAJĄ NOWE MIEJSCA PRACY? Lokalna produkcja energii odnawialnej, rolnictwo i leśnictwo, powiązane badania naukowe i rozwój.

KTO? Silne zaangażowanie obywateli, naukowców, lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników.

SUKCESY:

– 5 560 miejsc pracy na terenie kraju;
– 1 000 miejsc pracy oraz 50 nowych przedsiębiorstw w Güssing;
– Burgenland stał się pierwszym w Europie regionem niezależnym energetycznie pod względem zapotrzebowania na energię elektryczną.

Więcej pracy, mniej emisji

W roku 2009 minister z ramienia Zielonych uruchomił krajowy program oszczędności ekologicznych na lata 2009–2012. W jego ramach promowano oszczędzanie energii w prywatnych gospodarstwach domowych poprzez przyznawanie uczestniczącym w inicjatywie bezpośrednich dopłat wynoszących nawet od 30 do 75% poniesionych kosztów.

W ramach programu można było uzyskać dofinansowanie na izolację budynków (np. wymianę starych drzwi i okien), wymianę nieprzyjaznych środowisku bojlerów, zakup i montaż paneli słonecznych oraz budowę nowych, energooszczędnych domów.

Środki na dotacje pochodziły z przychodów uzyskiwanych dzięki sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w ramach europejskiego systemu handlu emisjami, stanowiącego realizację protokołu z Kioto. Dzięki temu program nie był dodatkowym obciążeniem dla podatników ani dla budżetu sektora publicznego.

Między rokiem 2009 a 2012 w całej Republice Czeskiej z programu skorzystało ponad 250.000 gospodarstw domowych, które otrzymały łączne wsparcie w kwocie 967 mln euro.

Szacuje się, że za sprawą programu oszczędności w emisji CO2 od momentu jego uruchomienia do końca 2012 r. wynosiły 864.000 ton rocznie, co odpowiada całkowitemu poziomowi emisji czeskiego miasta liczącego 69.000 mieszkańców.
Utworzono lub utrzymano 16.000 miejsc pracy, z których większość stanowiły stanowiska w małych i średnich przedsiębiorstwach działających w sektorze budowlanym.

W ogólnym rozrachunku dotacje rządowe przyznane w ramach programu pozwoliły gospodarstwom domowym zaoszczędzić 1,5 mld euro rocznie na samych kosztach ogrzewania.

Według prognoz kontynuacja programu (w latach 2013–2020) spowoduje powstanie lub zachowanie co najmniej 70 000 miejsc pracy.

DZIAŁANIE: Tworzenie stabilnych, lokalnych miejsc pracy oraz oszczędzanie energii w gospodarstwach domowych.

GDZIE POWSTAJĄ NOWE MIEJSCA PRACY? Małe i średnie przedsiębiorstwa sektora budowlanego.

KTO? Indywidualne gospodarstwa domowe, które czerpią korzyści z dotacji oraz oszczędzania energii.

SUKCESY:

– Około 16.000 utworzonych lub zachowanych miejsc pracy, potencjał stworzenia 70.000 stałych miejsc pracy do roku 2020;
– Łączne, roczne oszczędności gospodarstw domowych na kosztach energii na poziomie do 1,5 mld euro;
– Niższy poziom emisji dwutlenku węgla.

Tekst jest fragmentem publikacji Grupy Zielonych/Wolnego Sojuszu Europejskiego w Parlamencie Europejskim „Zielone miejsca pracy. Sprawdzone rozwiązania dla Europy”.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.