ISSN 2657-9596

Deweloperzy i gentryfikacja,,,

7 grudnia 2010

deweloperzy i gentryfikacja

Jeśli nowe zasoby peryferyjnego mieszkalnictwa adresowane są do grup zamożniejszych to w starych zasobach dochodzi do koncentracji ludność o niskich dochodach. W efekcie gwałtownie spada wartość nieruchomości i nie są one zdolne do wygenerowania kapitału na odnowę, a mieszkańcy nie są w stanie ponieść jej kosztów. Jeżeli deweloperzy dostrzegają na niektórych takich obszarach szanse ich gentryfikacji, następuje proces wypierania z nich biednych lokatorów.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.