ISSN 2657-9596

Jeden wielki plac budowy…

6 grudnia 2010

plac budowy

Deweloperzy nie napotykają ograniczeń. Każda wolna działka staje się natychmiast placem budowy.
Fot. W. Kłosowski

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.