Žitko Mislav

Mislav Žitko jest współtwórcą Centrum Studiów nad Pracą w Zagrzebiu oraz członkiem uczelnianego związku „Solidarność Akademicka”.