Zalega Dariusz

Dariusz Zalega jest dziennikarzem, działaczem Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80.