Wood Roslyn

Roslyn Wood jest ekonomistką zasobów naturalnych.