Wagner Izabela

Izabela Wagner jest socjolożką, wicedyrektorką Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się socjologią pracy, prowadzi badania nad karierami muzyków i naukowców.