Verley Patrick

Patrick Verley jest emerytowanym profesorem historii gospodarczej na Uniwersytecie Genewskim, autorem wielu książek o historii uprzemysłowienia.