Verdegem Koen

Koen Verdegem jest aktywistą belgijskiego ruchu Klimat i Sprawiedliwość Społeczna.