ISSN 2657-9596
Szymalski Wojciech

Dr Wojciech Szymalski jest specjalistą ochrony środowiska i działaczem ekologicznym, w latach 2011-2013 był prezesem stowarzyszenia Zielone Mazowsze. Zajmuje się głównie problematyką transportową.