Stan Adele

Adele M. Stan jest korespondentką Alternetu w Waszyngtonie. Twitter: @addiestan.