ISSN 2657-9596
Skoczylas Jan

Jan Skoczylas jest tłumaczem i nauczycielem, członkiem Pracowni na rzecz Wszystkich Istot i Kooperatywy „Dobrze”, redaktorem Zielonych Wiadomości oraz portalu Ekobuddyzm.pl. Twitter: @JanSkoczylas.