Rok Bolesław

Pracuje w Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego.