Religa Liliana

feministka, tłumaczka, prezeska Zielonego Instytutu, koordynatorka projektu „Europejska inicjatywa obywatelska w Polsce”.