Pitkä-Kangas Lari

wiceburmistrz Malmö d.s. zrównoważonego rozwoju miasta, działacz szwedzkiej partii Zielonych.