Nawratek Kasia

Kasia Nawratek jest pisarką i architektką, pochodzi z Katowic, pracuje w Wielkiej Brytanii.