Loukeris Kostas

Kostas Loukeris jest korespondentem „Green European Journal” w Grecji, związanym z ruchami ekopolitycznymi w tym kraju.