Łopata Jadwiga

rolniczka, zaangażowana w promocję rolnictwa ekologicznego i agroturystyki. Współzałożycielka Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC).