Kassenberg Andrzej

Andrzej Kassenberg jest współzałożycielem i prezesem Instytutu na rzecz Ekorozwoju.