Kasprowicz Joanna

socjolożka, działaczka Kampanii Przeciw Homofobii w Zielonej Górze, wegetarianka.