Kalinka Przemysław

koordynator do spraw funduszy unijnych w Polskiej Zielonej Sieci i CEE Bankwatch Network.