Jankowska Karolina

Referentka do spraw polityki energetycznej we frakcji partii Piratów w parlamencie Berlina.