Jagiełło Katarzyna

Katarzyna Jagiełło jest działaczką Inicjatywy Obywatelskiej „GMO to nie to”.