Goyens Monique

Monique Goyens jest dyrektorką generalną europejskiej organizacji konsumenckiej BEUC. Twitter: @moniquegoyens.