Fraser Nancy

Profesorka nauk społecznych i politycznych na uczelni New School w Nowym Jorku oraz teoretyczna feminizmu.