Farrell Fintan

Fintan Farrel jest dyrektorem Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN).