Eggermont Natalie

Natalie Eggermont jest lekarką, aktywistą belgijskiego ruchu Klimat i Sprawiedliwość Społeczna. Twitter: @neggermont