Duda Ludomir

Ludomir Duda jest naukowcem i wynalazcę, autorem kilkunastu patentów. Popularyzator idei budownictwa energooszczędnego.