Csiba Katalin

Katalin Csiba jest działaczką węgierskiej zielonej partii Polityka Może Być Inna (Lehet Más a Politika!).